Online Art Gallery for visual artists
 
 
Report Offensive Material  
Help 
     
 

Dónall Mac BillingsThe Work of

Dónall Mac Billings

 
 

Contact by email
Leave me a note with no reply
Studio Location  
Dublin
Ireland
Locate in Google Maps
Mailing Address
United States
 
 
Artist's Statement
" "
Ba mhian liom Stair na Tíre seo a léiriú i bhfoirm radharcúil ar adhmad, ghloine agus eile.
I desire to explain the History of this country in a visual format on wood, glass and other media.

Rogh mé ocht dtréimhse ó 1798 go dtí an lá atá inniu ann sa bhliain 2022 a pheint ar phíosa amháin ar thug mé 'Clár na Staire Poblachtaigh' air.
I have selected eight periods from 1798 until today in the year 2022 to paint on one piece which I have called 'The Program of Republican History'.

Thug mé léiriú faoin tionchar a d'imir an Córas Caipitileach ar an Domhan mór ar phíosa eile ar thug mé 'Rotha mór an tSaoil Chaipitiligh' air.
I gave an accont of the influence the Capitalist System has played on the World in the next piece which I called ' The Big Wheel of the Capitalist World.

Gheobhfar líníochtaí, pictiúir ildaite, léaráidí leis an obair seo a chur i gcríoch ar na meáin thuasluaite.
Drawings , coloured pictures and grafics will be found to implement this work on the media above mentioned;

Déanaim trácht fosta ar na heachtraí móra sa Stair a bhfuil mo dhearcadh easaontach le sonrú iontu ina measc
I make reference also to the big historical events which my dissident views are clearly to be seen among them.

'An Gorta' (mar dhea !!!) 'An Cogadh Cathartha' agus cinn eile nach iad.
The so-called 'Famine', 'Civil War' and others beside these.

Is Íomhanna agus léiríthe iad seo á chur i láthair le scuab peint, iarann dóite agus gloine.
These images and presentations are shown using paint, hot iron and glass.


Bainigí sult astu.
An Phoblacht Nua abú ----

Dónall Mac Billings
Príosúnach Poblachtach
Bloc E
Príosún Phort Laoise
Éire

 

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:

Dónall Mac Billings
CLASS: None
CATEGORY:2007 - 2022 All Rights Reserved
Website designed and hosted by
SonomasStudios